4. έρευνα: Τα Μικρά Έργα των Ο.Τ.Α. , Π.Δ.229/99, Π.Δ.171/87

"έρευνα: Τα Μικρά Έργα των Ο.Τ.Α.", Π.Δ.229/99, Π.Δ.171/87, Μαρία Παπαδοπούλου, Παρουσίαση: Μάης 2007, Ιανουάριος 2008, Δημοσίευση: πολυσέλιδο άρθρο με επισήμανση στο εξώφυλλο, τεχνικό περιοδικό Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008, Τεύχος 125.

3. έρευνα: Επιμέρους συμπεράσματα και τεκμηρίωση προτάσεων για τα δημόσια έργα

"έρευνα_"Επιμέρους συμπεράσματα και τεκμηρίωση προτάσεων για τα δημόσια έργα", Μαρία Παπαδοπούλου, Παρουσίαση: Μάης 2007, Ιανουάριος 2008, Δημοσίευση: Τρίτο Μέρος ΙΙΙ στο περιοδικό ΑΡΜΟΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008, Τεύχος 15.

2. έρευνα: "Τα Μικρά Έργα των Ο.Τ.Α", Π.Δ.229/99, Π.Δ.171/87

"έρευνα: Τα έργα και οι ΟΤΑ", Π.Δ.229/99, Π.Δ.171/87, Παρουσίαση: Μάης 2007, Ιανουάριος 2008, Δημοσίευση: Δεύτερο μέρος ΙΙ, δημοσίευση στο τεχνικό Περιοδικό ΑΡΜΟΣ της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, 1η δημοσίευση, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008, Τεύχος 14.

1. έρευνα: "Τα Μικρά Έργα των Ο.Τ.Α", Π.Δ.229/99, Π.Δ.171/87

"έρευνα: Τα έργα και οι ΟΤΑ", Π.Δ.229/99, Π.Δ.171/87, Παρουσίαση: Μάης 2007, Ιανουάριος 2008, Δημοσίευση: Πρώτο μέρος Ι, δημοσίευση στο τεχνικό Περιοδικό ΑΡΜΟΣ της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, 1η δημοσίευση, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, Τεύχος 13.